Överslagsräkning innebär garanterad förlust av värde