3 olika men liknande lösningssätt för algebraisk bråkuppgift