Avrundning av värden tillåter enklare uträkningar i utbyte mot mindre förlust av värde