Överslagsräkning för uträkning av snabba approximativa värden

Överslagsräkning ger inga exakta svar, men räcker oftast för att komma nära nog om det är allt du är ute efter och inte har mycket tid.

Överslagsräkning fungerar på så sätt att man avrundar upp eller ned beroende på vilket som är lättast och som med minst inverkan når ett tal som är lättare att räkna med. Tänk dig till exempel att vi har en multiplikation mellan talen 12 och 19 och vi inte har tid för räknetricket för multiplikation med högre tal som vi gått igenom vid ett tidigare tillfälle, då hade vi kunnat avrunda 12:an nedåt till 10, medan vi avrundade 19 uppåt till 20– så att vi istället haft en multiplikation mellan talen 10 och 20.

Denna metod att räkna ut saker på är oftast som mest användbar då noggrannhet inte är av största vikt och då man behöver räkna ut en ”svårare” multiplikation med hast och kanske utan tillgång till miniräknare.

Notera dock: att desto längre ifrån det avrundade talet som ursprungs-talet (som avrundades) var, desto större ”förlust” på värde kommer vi få när vi räknar ut den ”förenklade multiplikationen”.

Notera även att användning av Överslagsräkning medför garanterad förlust av värden som i många fall är viktiga för korrekta lösningar av uppgifter – så ett tips är att endast använda det i vardagen!

En annan sak värd att påpeka är om du har en multiplikation mellan värdena 11 och 19 och du avrundar 11 till 10, och 19 till 20, så innebär detta INTE att svaret är likadant som om du hade tagit 11*19 direktäven här medförs förlust av värde!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *