Räkna ut valutakurs ”baklänges” när du har valutapris och konverteringssumma med Algebra

För några dagar sen stötte jag på ett nytt intressant användningsområde av Matematik och mer specifikt Algebra.

En grej jag inte tidigare direkt tänkt på även om det varit lite rakt framför ögonen på en.

En relevant algebraisk uträkning för när du vill veta vad valutakursen står i, men du har bara bankutdraget för summan som dragits i din inhemska valuta samt vad priset i den konverterade valutan var.

Användarscenariot jag stötte på det här var för företagsbokföring, och jag vet också av erfarenhet att redovisningskonsulter behöver kolla upp dagens valutakurs för internationella transaktioner som konverterats för bokföringen.

Så då tyckte jag det var extra intressant att kunna räkna ut detta ”baklänges” med hjälp av Algebra när vi bara hade valutapriset och slutsumman som dragits på vårt konto.

Speciellt användbart/intressant tyckte jag detta var som temporär/provisorisk lösning i brist på Internet eller annan möjlighet att kolla upp valutakursen om man nu behöver den för andra uträkningar.

För själva bokföringen hade jag dock fortfarande rekommenderat att kolla upp den faktiska valutakursen så allting blir 100% korrekt.

Låt t ex. säga du köper något för 15 USD och du sen kan se på ditt konto att exempelvis 162,27 SEK har dragits.

Transaktionen genomfördes i USD men banken har gjort en valutakonvertering.

Med hjälp av enbart dessa två komponenter, kan vi räkna ut vår tredje som för tillfället är okänd, med hjälp av Algebra.

Vi gör detta genom att börja med att ställa upp vår Algebraiska uträkning:

\[ 162,27 kr = 15 * x \]

Vad ovan då betyder är att vi hade en slutsumma på vårt bankkonto som dragits som var 162,27 SEK.

För att få denna har vi tagit vårt USD pris på 15 USD och multiplicerat detta med valutakursen för just den dagen när transaktionen genomfördes.

Genom att kasta om ovan ekvation kan vi då räkna ut vår okända ”x” (valutakursen) via följande:

\[ \frac{162,27}{15}=x \]

För alla er som läst Gymnasiematematik och är bekanta med hur man kastar om ekvationer.

Ovan omkastning är en genväg, förklaringen till den är att vi dividerade båda sidorna med 15, på så sätt kunde vi stryka 15 från HögerLedet (H.L.) och få delat med 15 på VänsterLedet (V.L.).

Kvar står ensamma x:et på HögerLedet.

Ovan uträkning:

\[ \frac{162,27}{15} = 10.818 \]

Och eftersom vi tog ​\( \frac{SEK}{USD} \)​ så är vårt svar 10.818 SEK/USD.

För att då kontrollera detta kan vi isf. ta ​\( 15 * 10,818 \)​ och bör få ​\( 162,27 \)​ om allt stämmer.

Och om ni drar det på miniräknaren så kommer ni också se att detta stämmer.

En sista slutsats vi också kan dra från detta är att för att få valutakursen om du har Priset i valutan samt vad som dragits från kontot, så kan du direkt ta vad som dragits och dividera det med ditt Pris i valutan.

Alltså:

\[ \frac{DragitsKonto}{ValutaPris}=ValutaKurs \]

Voíla! Enjoy ^^

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *