Lösning av algebraisk bråkuppgift genom att Förlänga var sida med vardera Nämnare – en åt gången