Olika sätt att använda grundkoncept i matematiken för att nå slutlig lösning