Faktorisering förklarat

Faktorisering är när man bryter ned ett tal i mindre beståndsdelar i mån av faktorer (komponenterna som används i multiplikation) och presenterar talet med hjälp av en multiplikation av olika faktorer som tillsammans bidrar till att bilda vårt ursprungliga tal!

I nedan exempel visar vi olika former av faktorisering där ett av exemplen har gått ”så långt” ned man kan komma i storlek på faktorerna, och ett annat där man inte riktigt gått hela vägen:

\[ 12 = 6*2 \]

I vårt första exempel ovan så har vi valt att presentera talet 12 med hjälp av faktorerna 6 och 2, dock är 6 en faktor som även den kan delas upp i fler mindre faktorer, se nedan exempel:

\[ 12 = 3*2*2 \]

Här har vi gått så långt vi kunde gå i mån av storleken på våra faktorer som bygger upp talet 12. Detta väljer vi här och nu att kalla för ”full faktorisering” då vi inte kan faktorisera längre (notera: ej säker på om det är officiell matematisk term, men vi har valt att kalla det för ”full faktorisering”). Notera att samtliga faktorer i sista exemplet är primtal (De går bara att dela med sig själv och 1)!

Senare när vi räknar algebra kan faktorisering bli användbart för att lösa vissa ekvationer.

Ett snabbt exempel på en typ av algebraisk faktorisering kan ni se nedan:

\[ 5x+5 = 5(x+1) \]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *